ČSSD a Patrioti Olomouckého kraje vstupují do voleb s připravenou sadou receptů garantovaných experty, kteří příslušné problematice rozumějí.

ČSSD

Patrioti Olomouckého kraje

Mgr. Jiří Zemánek

Recept pro zdravé veřejné finance

  • Setrváme ve zodpovědném přístupu k veřejným financím – kraj se nesmí více zadlužit.
  • Zachováme objem investic v maximální možné míře.
  • Spolky jsou pilířem regionu – jejich podpora musí zůstat.

Kdo jsem?

Na střední Moravě jsem se narodil, prožil zde většinu svého dosavadního života, založil rodinu a vychoval děti. Jsem s tímto krajem celoživotně spjatý a chci mu vracet to, za co mu vděčím. Z pozice 1. náměstka hejtmana Olomouckého kraje proto směřuji svůj elán a energii primárně do rozvoje našeho regionu

Proč kandiduji?

Do voleb jdu, protože mám jasný recept na zdravé veřejné finance. Vidět rozvoj, ke kterému svou prací sám dlouhodobě přispívám, mě naplňuje optimismem a sílou do dalších bitev. Bitev o rozpočet, strategii a priority, ale především o zájmy lidí, obyvatel Olomouckého kraje, o vaše zájmy.